Wachtwoord vergeten?

Historiek

Door de steeds toenemende belangstelling voor het lichamelijk welzijn, groeit bij de mensen de bewustwording over de verantwoordelijkheid van hun eigen gezondheid. Met deze filosofie in het achterhoofd werd in 1965 onze turnvereniging gesticht, daarbij wel oplettend dat deze zou openstaan voor alle kinderen en personen die aan naschools of recreatief turnen wilden doen. Door het grote aanbod en verscheidenheid van sporten zal ieder voor zich de keuze maken of een voorkeur hebben voor een bepaalde sporttak. Voor de meeste leeftijdsgroepen is die waaier van mogelijkheden geen probleem: zij kunnen zelf kiezen welke sport ze prefereren. Voor de allerkleinsten daarentegen ligt het probleem enigszins anders. Hun motorische mogelijkheden zijn meer beperkt. Daarom wordt in de turnsport zoveel aandacht besteed aan die deelgroep. In de gymnastiekvereniging wordt de belangstelling en "sportliefde" van de kinderen opgewekt zodat ze later bewuster de keuze kunnen maken inzake hun favoriete sport. Dat de kinderen zich slechts kunnen ontplooien als de omstandigheden optimaal zijn, heeft het toenmalige bestuur laten besluiten om in 1973 de vereniging als VZW te laten registreren, wat in 1975 resulteerde in de bouw van een eigen turnzaal. Tot op de dag van vandaag kunnen we dan ook terugblikken op een zeer vruchtbare werking met verschillende provinciale- , gewestelijke- , en bondskampioenen in de verschillende disciplines. Wij proberen dan ook door het vormen en bijscholen van onze lesgevers hun technische bagage op peil te houden. Dit komt ten goede aan alle leden die door hun persoonlijke prestaties zich op een gezellige en ontspannende manier in onze vereniging thuisvoelen.

 

De geschiedenis van Turnkring Relax in een notendop. (pdf)