Wachtwoord vergeten?

Bij Ongeval

Indien een gymnast zich tijdens de turnles bezeert dient dit gemeld te worden aan de leiding, hulpleiding, meter of peter. Deze zullen dan de nodige maatregelen hiervoor treffen. De nodige gegevens betreffende de kwetsuur worden genoteerd. Bij een ergere kwetsuur worden aan de gymnast verzekeringspapieren meegegeven. Deze papieren moeten deels door de gymnast en deels door de behandelende dokter ingevuld worden en dienen daarna zo snel mogelijk (binnen de 24 uur) volledig ingevuld terug bezorgd te worden op het clubsecretariaat:

Vera Baeten, Sprinkhaanstraat 34, 2150 Borsbeek.

Laattijdig binnengebrachte formulieren zullen door de gymfederatie niet meer aanvaard worden en bijgevolg zal het slachtoffer geen aanspraak kunnen maken op enige tegemoetkoming. 

Voor meer informatie kan u terecht bij Vera Baeten, Tel: 03/321.56.30 of secretariaat@turnkringrelax.be

De verzekeringspolis en alle andere informatie betreffende de verzekering bij de gymfederatie kan u nalezen op de website van de Gymfed.